Tag Archivio per: 2018

Numerose richieste dei media sulla pubblicità mediante influencer

14.11.2018, Seconda Camera, Procedure

14.11.2018, Assemblea plenaria, Procedure in corso/Ricorsi

(Deutsch) Trotz Zweifel abgewiesen

12.9.2018, Prima Camera, Procedure in corso/Procedure

(Deutsch) Tierisch viel zu tun

20.6.2018, Terza Camera, Procedure/Sanzioni

(Deutsch) Erste Beschwerde zu Native Advertising

25.4.2018, Seconda Camera, Procedure

15.4.2018, Assemblea plenaria, Ricorsi